Kontakt

Skyfall Flowers s.r.o.

Mäsiarska 21 
040 01 Košice

IČO: 51 846 594
DIČ: 2120809273
IČ DPH: SK2120809273

Bankové spojenie: SK84 1100 0000 0029 4906 4675

Kontakt: helpdesk@mrrose.sk

Tel: 0800 93 93 93
Zo zahraničia: +421 55 222 0333

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI
Vrátna 3
P. O. BOX A-35
040 65  Košice 1
Tel. č. 055/729 07 05 055/622 76 55

Chcete sa stať partnerským kvetinárstvom aplikácie Mr. Rose?
Kontaktujte nás emailom na obchod@mrrose.sk
alebo na tel čísle +421 948 927 719.